1r any de l’apadrinament. Curs 2018-19

1r TRIMESTRE

 • Organització en assemblea i comissions de treball d’una estada al delta de l’Ebre (alberg L’Encanyissada al Poble Nou del Delta)
 • Formació del Delta de l’Ebre: el paper del riu i del mar en el transport i redistribució dels sediments que hi arriben. Mapes d’evolució. Experiència de dissolució de cubs de sucre amb aigua.
 • Gavino el correu del Delta: la història de la gavina corsa i com va arribar a nidificar a casa nostra (material d’elaboració pròpia).
 • Lectura a classe de l’obra Aquelles vacances al Delta, de Ramon Martí Comes(ed. Mediterrània, 1997):localitzar i diferenciar descripcions que parlen dels elements naturals i humans al delta de l’Ebre. Què canvia i què roman al llarg de les estacions (els protagonistes, el temps, els treballs als camp, les plantes i els animals).
 • Accions dels humans que poden posar en perill l’hàbitat dels animals i les plantes del delta de l’Ebre (Activitat del programa HABITAT de l’IME) Consultem els consells i normes que proporcionen els fulletons informatius que lliura el Parc.
 • Publicació de l’especial ‘Colonias en el delta del Ebro, ¡UNA AVENTURA PARA RECORDAR Y COMPARTIR!’ al número 8 de la revista digital de la Comunitat de Grans de l’Escola. Els articles s’elaboren dintre els grups d’escriptura en llengua castellana.

2n TRIMESTRE

 • Presentació del concepte de patrimoni a través dels jocs tradicionals. S’anima les famílies a venir a l’Escola a presentar el joc.
 • Quina informació  donen els noms dels carrers sobre el patrimoni local? Classifiquem-los segons tinguin relació amb la natura o amb les persones.
 • Proposta d’urbanització d’un solar al costat de l’Escola. Proposta de noms per als nous carrers i equipaments, atenent a criteris donats de difusió i promoció del patrimoni local.
 • Diferents definicions de patrimoni al diccionari. Què tenen en comú? Diversitat del patrimoni: familiar, personal, local.
 • El patrimoni familiar. Los objetos hablan  (ficha descriptiva para los grupos de escritura en lengua castellana).
 • Els meus cognoms.Qui soc? D’on vinc? Treball a partir de la presència i distribució dels nostres cognoms a Catalunya, Espanya i el món.
 • L’arròs, motor del canvi demogràfic a la nostra ciutat. Evolució de la població d’Amposta entre els segles XV i XXI. Elaboració de gràfics (barres i punts). Interpretació.
 • Haciendo visibles las mujeres de nuestra família. DIGIVISTA. Número 9. Primavera 2019-cuarto
 • L’immaTErial. Quins elements del patrimoni cultural immaterial de les terres de l’Ebre recull l’inventari?
 • Oliveres mil·lenàries: ‘Arraïlades’, un llibre de Guillem Riba i lectura d’articles a la premsa.
 • El nostre planeta és divers. Diversitat animals i d’hàbitats, en funció del clima. Presentació d’hàbitats d’animals fets amb maquetes. Cartes entre animals convidant-los a viure en al seu hàbitat.
 • Model ésser viu: què tenen en comú tots els éssers vius? Relacionar-se (amb altres éssers vius i amb l’hàbitat), alimentar-se i reproduir-se. Tot això succeeix en un temps i en un espai.

3r TRIMESTRE

 • ‘La Salvadora, la barca que salvava vides’, a Cavall Fort 1331. 1a Visita al museu de les terres de l’Ebre, conduïda per tècnics de la institució. Diversitat de patrimoni: arqueològic, natural i cultural / material i immaterial / moble i immoble.
 • ‘La dolçaina màgica’, de Joaquima Barba i ‘La gaita de Jan’, proposta didàctica de Clàudia Giménez. 2a visita al museu de les terres de l’Ebre amb motiu de l’exposició temporal “Gaites, gralles i dolçaines”.
 • ‘Haciendo visible nuestro patrimonio’, Digivista del Consol, número 10; verano2019. Vídeos de presentación.
 • Lectura del text ‘Els ullals de la terra’ (Cavall Fort, 1321/1322)
 • Primera sortida als ullals de Baltasar (educació viària i gimkana prèvia a l’escola per comprovar el control de la bicicleta).