Sortida al Camí de Sirga amb SEO/Birlife (17 i 20 de maig del 2021)

1a PARADA

BOSC DE RIBERA

Composició:

 • Tamariu (present a tot el riu, però resistent a les concentracions elevades de sal, per això mentre altres espècies van desapareixen de la riba, trobem tamarius fins a la desembocadura).
 • Aube (àlber): capçada ambla i diferent color a l’anvers i revers de les fulles
 • Xop (pollancre): capada estreta i fulles en forma de cor.
 • Om (a les terres amb menys concentració de sal)
 • Freixe: fulla composta.
 • Líquens (associació d’algues i fongs en simbiosi) sobre l’escorça dels arbres.

Característiques:

 • Flexibilitat de la fusta, per adaptar-se als forts corrents del riu.
 • En general, els arbres autòctons del bosc de ribera són de fulla caduca i perden la fulla a la tardor.
 • Les espècies al·lòctones són les que no són pròpies del territori. Poden classificar-se en naturalitzades (sense efectes negatius sobre les altres espècies), invasores (ocupen l’espai de les espècies autòctones) i plagues (ocasionen molèsties econòmiques als humans).

Funcions:

 • Protecció enfront les riuades (subjecció del sòl); producció d’oxigen: regulador de la temperatura i la humitat (ombra); corredor ecològic per a la fauna (refugi d’ocells i altres éssers); valor paisatgístic

RUNES ANTIGA SÍNIA.

 • Servia per elevar l’aigua i regar els horts abans de l’entrada en servei dels canals.
 • Esquema de com era i funcionava (possible activitat STEAM: engranatges)
2a PARADA

ENFRONT L’ ILLA DE SAPINYA

 • Parc Natural: protecció de l’espai.
 • Importància del bosc per a la fauna: refugi d’animals i corredor ecològic.
 • Aus aquàtiques (caixes niu especialment en arbres estrets perquè als ocells els costa més fer nius entre l’escàs brancatge de manera natural). Agrupem els ocells en famílies per facilitat la seua identificació (siluetes, becs, peus i petjades): ràl·lids, ardeids, anàtids, flamencs, corb marí, camallargs, limícoles, gavines, xatracs, rapinyaires (diürns i nocturns), passeriformes. A quin hàbitat del riu trobarem cadascuna?
 • Vista àrea de com de ser l’illa de Sapinya.
3a PARADA

ENTRE LES ILLES DE SAPINYA I DE GRÀCIA

 • Recollida de brossa (guants i bosses). Origen
 • No són les activitats, sinó la manera en què les fem.
 • Què podem fer nosaltres: recollides de brossa, arrencar plantes invasores, vigilar l’aigua que gastem, recollir la brossa que portem, usar menys plàstics (carmanyoles),..
4a PARADA

BALADA

 • Cicle biològic d’alguns peixos que tenen el seu hàbitat en el mar i en el riu en algun moment de la seua vida. Les espècies catàdromes (com l’anguila) fan la posta al mar. Les espècies anàdromes (com la saboga), al riu.
 • Efectes de la sobrepesca.
 • Efectes dels embassaments en els recorreguts migratoris: MIGRATOEBRE (treballa per la reintroducció de quatre espècies avui desaparegudes del riu o en perill).

Deixa un comentari