Contribuïm a la custòdia del territori

  • Espais naturals a Catalunya

https://xcn.cat/wp-content/uploads/Informe-Inventari-2019-DEF.pdf

  • Un espai natural a prop:

La vora del riu i la vegetació característica que hi ha (el bosc de ribera) Camí de Sirga. Bosc de ribera de nova creació a l’antic camí de sirga del Delta.

 http://www.icc.cat/vissir3/

Característiques que defineixen un bosc de ribera:

a) Composició –espècies autòctones i invasores-, estructura i adaptacions.

b) Funcions ecològiques (frenar l’erosió, part de l’ecosistema fluvial, regulador de la llum, la humitat i la temperatura, corredor ecològic (refugi per a la fauna) i bellesa paisatgística).

c) Les relacions entre l’ésser humà i el bosc de ribera (usos i aprofitaments, alteracions, aspectes culturals i etnogràfics)

Recerca cultural i etnogràfica de l’espai amb l’ajut del museu de les terres de l’Ebre, amb seu a Amposta, per conèixer la relació de la ciutat amb el bosc de ribera.

  • Quina problemàtica ambiental té?
  • Què volem aconseguir? Com?

Per què conservar-lo i com ajudar

  • Què farem?

Sortida de camp en bicicleta per conèixer i fer una primera diagnosi de l’espai.

Documentarem la sortida efectuada.

  • Amb qui?

Acompanyament de personal de SEO a terres de l’Ebre.

Què està fent SEO terres de l’Ebre per protegir i preservar el bosc de ribera al territori?

Custodia el bosc de ribera del Mas de la Comandanta, al terme de Sant Jaume d’Enveja.

https://www.custodia-territorio.es/recursos/directorios/acuerdos/acuerdo-mas-de-la-comandanta

https://www.youtube.com/watch?v=ERATHQSOdJg (breu història de la custòdia)

Què estan fent les institucions públiques (ajuntament d’Amposta, Generalitat,…)  per protegir i preservar el bosc de ribera al municipi? 

            Ruta BBT

https://ca.wikiloc.com/rutes-cicloturisme/amposta-sant-jaume-denveja-pel-cami-de-sirga-61659670#wp-63813258 

        Programa de custòdia del territori

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/custodia_del_territori/index.html

Deixa un comentari