Agenda 21 Escolar i Agenda 2030

  • Font: Agenda XXI Escolar. Document marc

L’Escola ha d’actuar com a model de sostenibilitat davant la comunitat i l’entorn. Cal, així, establir uns criteris i unes actuacions a partir de l’anàlisi d’elements rellevants i valors que tenim com a comunitat educativa per determinar què i com podem fer arribar a les famílies el que fem

L’Agenda 21 Escolar és el document on la comunitat educativa del Consol Ferré assumim la nostra responsabilitat davant dels problemes sòcio-ambientals de l’entorn, n’analitza l’estat i es compromet en actuacions de millora, dins de les seus possibilitats. Ens motiva la redacció l’adonar-nos que no n’hi ha prou en conèixer els símptomes dels problemes, ni en estar sensibilitzat, per a evitar les causes que els generen i actuar en conseqüència. Sembla necessari, a més, saber com actuar i sentir-se capaç de fer-ho. L’Agenda 21 Escolar és, per tant, una eina d’acció.

Per aconseguir-ho, una part de la comunitat escolar, representada per la comissió mixta ambiental, integrada per representants de les famílies i dels docents, s’ha compromès a preparar uns plans d’acció per aplicar la sostenibilitat a l’Escola i a l’entorn més proper. Un cop concretats, aquests plans d’acció -en la redacció dels quals es fa partícip l’opinió de tothom- es presenten als òrgans col·legials de l’Escola per a la seua aprovació i aplicació, si s’escau.

D’aquesta manera, la comunitat escolar del Consol Ferré adquirix el compromís de treballar, en la mesura de les seues possibilitats, en accions concretes en favor del medi. 

Els eixos o idees orientadores que conformen la filosofia ambiental del Centre estan inspirats en els principis de sostenibilitat[1] i l’Agenda 2030.

Aprovada pels líder mundials el 25 de setembre de 2015, l’Agenda 2030[2] és integral i multidimensional —fa referència a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal.

Agenda 2030, cinc àmbits d'acció
  

Font: https://www.uab.cat/web/responsabilitat-social-universitaria/responsabilitat-social-universitaria/objectius-de-desenvolupament-sostenible-1345807202687.html

L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància:

Les persones: acabar amb la pobresa i la fam i assegurar la dignitat i la igualtat entre les persones.

  • El planeta: protecció dels recursos naturals i clima per a les generacions futures.
  • La prosperitat: vides plenes en harmonia amb la natura.
  • La pau: aconseguir societats pacífiques, justes i inclusives.
  • Les Relacions entre institucions.
Icones dels objectius de desenvolupament sostenible
Font: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/que-son-els-ods/

L’Agenda 2030 es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents METES, a assolir abans del 2030, i INDICADORS D’EVOLUCIÓ que contribuixen a l’acompliment de l’objectiu.

Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme després de la Cimera de Rio+20 (2012), partint de l’experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Per assolir aquestes fites, tot el món ha de fer la seua part: els governs, el sector privat, la societat civil i persones com nosaltres i persones com tu.


[1] http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/continguts/concepte-de-desenvolupament-sostenible.-paradigma-sostenibilista/4.-lleis-de-la-sostenibilitat-ambiental/5.1-dimensio-ambiental

[2] https://sdgs.un.org/2030agenda